REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ‘TIGLY'S’

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy "TIGLY'S" (dalej jako Sklep) stanowi własność Boom Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 19A (93-578 Łódź), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357336, NIP: 7312023291, REGON: 100923753.

2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów realizowanych przez Sklep.

3. Każdy Klient Sklepu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Każdorazowa rejestracja Klienta wiąże się z koniecznością zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Aby skorzystać z usług oferowanych przez Sklep wymagane jest:

a. dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony tiglys.com przez podanie następujących danych:

·        imię i nazwisko

·        adres e-mail

·        hasło

b. dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

c. przeglądarka internetowa obsługująca Java i html.

II. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

1. Zamówienia na realizację towarów przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę na stronie internetowej tiglys.com.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta wymaga zalogowania do serwisu poprzez podanie swojego loginu i hasła.

3. Po zalogowaniu do Sklepu Klient wybiera dostępne towary i umieszcza je w koszyku.

4. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka i bieżącego kontrolowania wartości zamówienia.

5. Po podjęciu decyzji o zakupie Klient, w celu finalizacji zamówienia, zostanie przekierowany do Integratora Płatności, który umożliwi dokonanie zapłaty za złożone zamówienie.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone wiadomością e-mailową skierowaną na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji.

7. Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do dnia wysłania zamówienia.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem prowadzącego Sklep, do wystawienia paragonu lub faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej tiglys.com.

10. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, nie zostanie zrealizowane.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w przypadku nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”).

III. PŁATNOŚCI

1.Klient za zamówione Towary dokonuje zapłaty w momencie składania zamówienia. Serwis umożliwia zapłatę za Towary poprzez jeden z poniższych kanałów płatności:

a. przelewem bankowym;

b. płatności elektronicznej PayU;

c. płatności elektronicznej PAYPAL

2. Bezpieczeństwo płatności elektronicznych gwarantuje serwis PayU prowadzony przez spółkę PayU S.A.. Regulamin serwisu PayU dostępny jest pod linkiem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania .

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

IV. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Dostawy są realizowane przez:

·        firmę kurierską InPost, pod adres wskazany w zamówieniu,

·       firmę InPost - dostawa do paczkomatów.

2. Koszt dostawy zakupionego towaru zawarty jest w cenniku opublikowanym na stronie tiglys.com.

3. W przypadku zamówienia większej ilości koszty dostawy (w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej)  nie ulegają zmianie.

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami. O wszelkich zmianach terminu dostawy Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia odebranego towaru.

6. Przed pokwitowaniem odbioru towaru zalecane jest sprawdzenie, czy nie nastąpiło jego uszkodzenie w czasie transportu.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od momentu zaksięgowania płatności, chyba, że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

· W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

· W przypadku odbioru osobistego, prosimy o kontakt z naszym biurem, celem ustalenia szczegółów.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź przesyłka doręczona przez dostawcę jest uszkodzona, Klient może zwrócić towar.

2. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dokument zakupu  wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta, dane kontaktowe oraz opis okoliczności stanowiących podstawę złożenia reklamacji.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

5.W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar zostanie wg. możliwości: naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany do Klienta. Jeżeli naprawa i wymiana nie będą możliwe, wartość towaru zostanie zwrócona na konto klienta przelewem bankowym.

6. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie, może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (wzór do pobrania tutaj) na piśmie lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni, liczonych od dnia następnego od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Zwroty zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

8,. Koszty przesyłki związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

9. W przypadku zwrotu przesyłki zagranicznej zwrot obejmuje jedynie cenę zakupionego towaru, bez kosztów wysyłki do Klienta.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich wypadkach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a w odniesieniu do konsumentów również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym o takiej zmianie Klient będzie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej sklepu wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu.